VKB regeling 2014

Net als vorig jaar stelt het Ministerie van Veiligheid en Justitie een subsidiebedrag ter beschikking voor het verbeteren van de veiligheid voor het midden– en kleinbedrijf in Nederland. Uit het beschikbaar gestelde budget wordt een veiligheidsscan en een tegemoetkoming in de geadviseerde beveiligingsmaatregelen bekostigd.
Gedetailleerde informatie is te vinden op de site van het CCV, welke de toekenning en uitvoering van de subsidieregeling voor haar rekening neemt:

http://www.ccv-veiligondernemen.nl/aanpak-veiligheid-kleine-bedrijven

De Regeling

Kleine bedrijven komen in aanmerking voor een gratis veiligheidsscan. Bovendien krijgt u als ondernemer de helft van uw kosten vergoed, tot een maximum van 1.000 Euro, als u op basis van de veiligheidsscan investeert in veiligheidsmaatregelen.
Een VKB-scanner beoordeelt een onderneming op zwakke plekken in organisatorische,
bouwkundige en elektronische maatregelen en geeft advies op maat. Voor de aanpak is een speciaal team van adviseurs geselecteerd die de scans mogen uitvoeren.
Toetsing van de criteria, het bestellen van de pakketten en het toekennen van de subsidiebedragen vindt uiteindelijk plaats via het CCV, hierin speelt GTC of haar leverancier geen rol. Wij kunnen en willen u graag begeleiden bij het aanvragen van de scan.

Bel, mail of surf naar:

088 27 00 888

info@gtc-security.nl

GTC Security