GTC-Security, gevestigd aan Energieweg 3e, 4231 DJ Meerkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.gtc-security.nl
Energieweg 3e
4231 DJ Meerkerk
+31 88 2700 888

Johan Nederlof is de Functionaris Gegevensbescherming van GTC-Security Hij/zij is te bereiken via j.nederlof@gtc-security.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
GTC-Security verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gtc-security.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
GTC-Security neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GTC-Security) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
GTC-Security verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GTC-Security gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

CookieTypeLooptijdOmschrijving
Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-analyticspermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie 'Analytics'.
cookielawinfo-checkbox-otherpermanent, eigen cookie1 jaarDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie 'other'.
cookielawinfo-checkbox-performancepermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookie wordt gebruikt om bij te houden welke cookies de gebruiker voor deze site heeft goedgekeurd.
cookielawinfo-checkbox-advertisementpermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie 'Marketing'.
cookielawinfo-checkbox-functionalpermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan in de categorie 'Functioneel'.
secure_customer_sigcookie van derden20 jaarDeze cookies worden ingesteld door websites die zijn gebouwd op het Shopify-platform en worden gebruikt in verband met het inloggen van klanten.
cart_sigcookie van derden2 weeksDeze cookie wordt ingesteld door Shopify en wordt gebruikt in verband met het afrekenen in de winkel.
languageeigen cookieDeze cookie draagt bij aan de meertaligheid van deze website.
viewed_cookie_policypermanent, eigen cookie11 maandenDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen
cookielawinfo-checkbox-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Noodzakelijk”
cookielawinfo-checkbox-non-necessarypermanent, eigen cookie11 maandenDeze cookies worden opgeslagen door de “GDPR Cookie Consent” plugin. Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeur op te slaan voor de categorie “Niet noodzakelijk”
Analytics
_shopify_ycookie van derden2 jaarDeze cookie is gekoppeld aan de analysesuite van Shopify.
__utmapermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics en wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt gemaakt wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies zijn. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
__utmccookie van derdenDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics en wordt verwijderd wanneer de gebruiker de browser sluit. De cookie wordt niet gebruikt door ga.js. De cookie wordt gebruikt om interoperabiliteit met urchin.js mogelijk te maken, een oudere versie van Google Analytics, en wordt gebruikt in combinatie met de __utmb-cookie om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen.
__utmzpermanent, cookie van derden6 maandenDeze cookie wordt ingesteld door Google Analytics en wordt gebruikt om de verkeersbron of campagne op te slaan waardoor de bezoeker uw site heeft bereikt.
__utmtpermanent, cookie van derden10 minutenDe cookie wordt ingesteld door Google Analytics en wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen.
__utmbpermanent, cookie van derden30 minutenDe cookie wordt ingesteld door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen. De cookie wordt gemaakt wanneer de JavaScript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies zijn. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer er gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
Functioneel
SERVERIDeigen cookieDeze cookie identificeert de server die de laatste pagina in de browser heeft afgeleverd.
bcookiepermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt ingesteld door linkedIn. Het doel van de cookie is om LinkedIn-functies op de pagina in te schakelen.
Other
UIDRcookie van derden1 yearDeze cookie is ingesteld door scorecardresearch.com. De cookie wordt gebruikt om de activiteit van gebruikers over het internet in de browser bij te houden, zoals bezoektijdstempel, IP-adres en meest recent bezochte webpagina's. en mogen de gegevens naar derden worden gestuurd voor analyse en rapportage om hun klanten te helpen de gebruikersvoorkeuren beter te begrijpen.
Marketing
_uv_idpermanent, cookie van derden2 jaarDeze cookie wordt geplaatst door Slideshare, een service van LinkedIn. Het doel van de cookie is dat LinkedIn zijn gebruikers herkent.
uid1 jaarDeze cookie wordt gebruikt om het aantal en het gedrag van de bezoekers van de website anoniem te meten. De gegevens omvatten het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van het bezoek op de website, bezochte pagina's, enz. Dit heeft het doel de gebruikersvoorkeuren voor gerichte advertenties inzichtelijk te maken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GTC-Security en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gtc-security.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

GTC-Security wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GTC-Security neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gtc-security.nl.

GTC-Security bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

GTC Security